Hem

Grudén

Utveckling

Leg. Psykolog Kerstin Grudén

kerstin@grudenutveckling.se

070-6981480

Utvecklingsinsatser för ökad hälsa, motivation och arbetsglädje

Bättre samarbete, produktivitet och effektivitet

Chefs- och ledarutveckling

Medarbetarutveckling

Förändringsledning

Verksamhetsutveckling

Handledning och konsultation

 

 

Behandling vid psykisk ohälsa

 

 

KRIS

DEPRESSION

ÅNGEST

STRESS

UTMATTNINGSSYNDROM

Krisstöd

Konflikthantering

Chefshandledning

 

GRUPP

CHEF/LEDARE

ORGANISATION